ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

ศูนย์รวมเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> แบบสำรวจ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจราจรเมืองขอนแก่น

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณทางแยกห้างเซ็นทรัล

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) ปรับสัญญาณไฟใน 3 ทางแยก (แยกสามเหลี่ยม แยกเซนทรัลและแยก ม.ภาค) เป็นแบบสานสัมพันธ์
2) ทาสี ตีเส้นในถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโมสร
3) ตั้งแผงกั้นแนวเกาะกลางถนนศรีจันทร์ตั้งแต่ทางแยกเซนทรัลถึงทางรถไฟ
4) ตั้งป้ายห้ามจอดช่วงเวลาเร่งด่วนในถนนศรีจันทร์ช่วงทางรถไฟถึงศาลหลักเมือง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการประชุม
โปรดคลิกเพื่อกรอกรายละเอียด

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:53 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณทางแยกบ้านดอนหญ้านาง

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) กำหนดจุดจอดรถยนต์ประจำตลาดที่วัดมรรคสำราญ
2) เทศบาลนครขอนแก่นประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในถนนกสิกรทุ่งสร้าง
3
) จัดตำรวจจราจรและทหาร สห. และเทศกิจร่วมจัดระเบียบจราจร
4) ตั้งป้ายห้ามจอดช่วงเวลาเร่งด่วนในถนนกสิกรทุ่งสร้างช่วงตลาดบ้านดอน


แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 10:00 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณตลาดบ้านโนนทัน

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ตั้งป้ายห้ามจอดในช่วงเวลาเร่งด่วนในถนนชาตะผดุงช่วงตลาดบ้านโนนทัน
2) จัดตำรวจจราจรและอส.ตร จัดระเบียบ
3) จัดสถานที่จอดรถยนต์สำหรับตลาดในสนามโรงเรียนโนนทัน


โปรดคลิกเพื่อกรอกรายละเอียด

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:18 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณตลาดหนองใหญ่

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1)จัดสถานที่จอดรถยนต์สำหรับตลาด ณ วัดเก่า(สนามกีฬา)และบริเวณหนองใหญ่
2)จัดตำรวจราจรและอส.ตร จัดระเบียบ
3)ตั้งป้ายทางเข้าที่จอดรถยนต์


แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:24 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)จัดให้รถผ่านเข้าสวนรัชดา(ถนนผ่ากลาง)จากถนนกลางเมืองออกสู่ถนนหน้าเมือง

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:25 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)จัดนายตรวจขนส่งควบคุมรถโดยสารประจำทาง
2)จัดรถบัสที่ออกประตูด้านถนนเทพารักษ์ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ห้ามเลี้ยวขวา
3)กำหนดให้รถโดยสารประจำทางมีกระเป๋าเก็บเงินประจำรถเพื่อป้องกันกรณีจอดรถทอนเงินกลางถนน
4)กรณีรถโดยสารขับรถฝ่าฝืนการจราจรขอให้ตำรวจจราจรดำเนินการทางคดีขนส่งจังหวัดขอนแก่นเพื่อสั่งพักเดินรถโดยสาร
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:25 น.
 

สภาพปัญหาการจราจร บริเวณห้างแฟรี่พลาซ่า

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ติดป้ายห้ามตัดข้ามทางแยกถนนหน้าเมืองตัดกับถนนร่องเหมือง
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:25 น.
 

การขยายผิวการจราจร ถนนนิกรสำราญ

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ตัดคันหิน ขยายผิวจราจร

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:26 น.
 

การขยายผิวการจราจร ถนนประชาสำราญ

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ตัดคันหิน ขยายผิวจราจร

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:26 น.
 

การขยายผิวการจราจร ถนนอำมาตย์

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 

1)ตัดคันหิน ขยายผิวจราจร

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:26 น.
 

การขยายผิวการจราจร ทางข้างทางรถไฟช่วงถนนหลังศูนย์ราชการ

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ขยายผิวจราจร

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:27 น.
 

การขยายผิวการจราจร ถนนประชาสโมสร

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ตัดคันหิน ขยายผิวจราจร

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:27 น.
 

ปัญหารถสามล้อรับจ้างเรียกร้องให้งดรับจดทะเบียนรถแท็กซี่

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)เดิมสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตจดทะเบียนรถแท็กซี่จำนวน 206 คัน ชมรมรถสามล้อรับจ้างได้ร้องขอให้งดการจดทะเบียนเพิ่ม มติที่ประชุมให้สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:28 น.
 

โรงเรียนห้ามจอดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียน

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ห้ามนักเรียนนำรถจักรยนต์จอดในโรงเรียนให้นำออกจากนอกโรงเรียนตามถนนทำให้เบียดผิวจราจรสร้างปัญหาการจราจร

มติ เสนอ อส.ตร ขอนแก่น แจ้งโรงเรียนพิจารณาแก้ไข

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:29 น.
 

การจัดเดินรถทางเดียว ONE-WAY ในถนนเหล่านาดีช่วงถนนริมบึงถึงทางแยกต่อถนนหน้าเมือง

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ถนนเหล่านี้ช่องที่ความกว้างถนนเพียง 8 เมตร ทำให้รถติดเป็นเวลานานและมีปริมาณรถยนต์มากจึงขอให้เทศบาลนครขอนแก่นไปศึกษาแนวทางการจัดเดินรถ ONE-WAY


แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:29 น.
 

การจัด อส.จร ช่วยจัดการจราจร

แผนที่แสดงจุดปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1)ให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดสรรค่าตอบแทนแก่ อส.จร ช่วยงานการจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ตามความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ โปรดคลิก คอมเม้นต์ด้านล่างนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 11:29 น.
 


เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนCreative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.