ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

สันนิบาตจังหวัดขอนแก่น

สันนิบาตจังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 กพ. 56 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ประธานสันนิบาตจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน การประชุมสันนิบาตจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง การเสริมการะบวนทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม กว่า 150 คนแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:00 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.