ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> ประวัติผู้บริหาร >> สมาชิกสภาเทศบาล >> สมาชิกสภาเทศบาล เขต4 >> ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง

ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง


ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท -

ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร -
  • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
  • อดีต-

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 14:22 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.