ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

กิจกรรมตรวจสุขภาพ บุคลากรศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

ด้วย ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลนครขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ได้ตรวจสุขภาพบุคลากร และบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน วัดรอบเอว และตรวจปัสสาวะ   

ประมวลภาพกิจกรรม 

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนCreative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.