ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home >> ประวัติผู้บริหาร >> คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ >> ผจก.สถานธนานุบาล

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ชื่อ - สกุล : นายสุวรรณ แสนใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 1

ว.ด.ป. เกิด : 18 กรกฎาคม 2499 

สถานที่เกิด : จ.นครราชสีมา

ภูมิลำเนา : จ.บุรีรัมย์

การศึกษา
 • นักธรรมชั้นเอก

ประวัติการฝึกอบรม
 • -
 • -

ประวัติการทำงาน
 • 16 เม.ย. 2542 ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 • 15 ก.ค. 2549 ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 1
 • 12 พ.ย. 2550 ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครนครปฐม 1
 • 18 ต.ค. 2553 ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1
 • 1 ก.พ. 2555 ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครขอนแก่น 1


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 15:41 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.