ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home >> ประวัติผู้บริหาร >> คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ >> หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - สกุล : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8

ว.ด.ป. เกิด : 28 สิงหาคม 2507

สถานที่เกิด : จ.ศรีสะเกษ

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ป.ตรี -ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
 • ป.โท -กำลังศึกษา หลักสูตร รปม.มข.
ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารชั้นสูง พ.ศ. 2552
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร ผู้บังคับหมวดกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2532
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 1 พ.ศ.2551
 • หลักสูตร วิทยากรผู้นำเยาวชนระบบค่าย พ.ศ.2552

ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2531-2549 ปลัดอำเภอ ระดับ 3-7
 • พ.ศ. 2549-2551 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 7 เทศบาลนครขอนแก่น
 • พ.ศ. 2551-2554 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 7 เทศบาลนครขอนแก่น
 • 1 มิ.ย. 2554- ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

 แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:52 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.