ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> อ่านหัวข้อนี้ทั้งหมด... >> แบบฟอร์มทะเบียนราษฎร >> แบบฟอร์มทะเบียนราษฎร

แบบฟอร์มทะเบียนราษฎร

ลำดับ แบบฟอร์มคำร้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักเกณฑ์/หลักฐานประกอบ ดาวน์โหลด
1 บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น - คลิก
2 คำร้องเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิกอ่าน คลิก
3 แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น - คลิก
4 แบบฟอร์มแจ้งเกิด สำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิกอ่าน คลิก
5 แบบฟอร์มแจ้งตาย สำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิกอ่าน คลิก
6 แบบฟอร์มแจ้งย้าย สำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิกอ่าน คลิก
7 แบบฟอร์มแจ้งย้ายเข้า สำนักทะเบียนท้องถิ่น - คลิก
8 แบบฟอร์มขอเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักทะเบียนท้องถิ่น - คลิก


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:52 น.  

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.