เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

315641
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
626
3325
12807
315641

ข้อมูลสาธารณูปโภค

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 การคมนาคม
2 ข้อมูลภูมิอากาศ  
       - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2559
       - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2560
3 สภาพภูมิอากาศ
4 ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้า
5 ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
6 ข้อมูลการปรับปรุงถนนซอย  
  - ปีงบประมาณ 2555
  - ปีงบประมาณ 2556
  - ปีงบประมาณ 2557
  - ปีงบประมาณ 2558
  - ปีงบประมาณ 2559
  - ปีงบประมาณ 2560

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000