เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

146729
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
386
920
19410
146729

ข้อมูลสาธารณูปโภค

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 การคมนาคม
2 ข้อมูลภูมิอากาศ  
       - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2559
       - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2560
3 สภาพภูมิอากาศ
4 ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้า
5 ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
6 ข้อมูลการปรับปรุงถนนซอย  
  - ปีงบประมาณ 2555
  - ปีงบประมาณ 2556
  - ปีงบประมาณ 2557
  - ปีงบประมาณ 2558
  - ปีงบประมาณ 2559

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000