เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

146719
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
376
910
19400
146719

ข้อมูลสาธารณสุข

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
2 โรคไข้เลือดออก
3 โรคมือเท้าปาก
4 โรคระบาดที่สำคัญและช่วงเวลาการระบาด
5 สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการศูนย์บริการฯ จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
6 สถิติจำนวนผู้รับการตรวจ - รักษาที่ศูนย์บริการฯ จำแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
7 HIV and AIDS

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000