เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

315626
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
611
3310
12792
315626

ข้อมูลการศึกษา

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
3 สถานที่ประกอบศาสนพิธี
4 สถิติเปรียบเทียบจำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000