เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

146731
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
388
922
19412
146731

ข้อมูลการศึกษา

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
3 สถานที่ประกอบศาสนพิธี
4 สถิติเปรียบเทียบจำนวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000