เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

278013
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
210
210
11143
278013

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

 

เด็กขอนแก่นเตรียมตัว สอศ.นำร่องเปิดหลักสูตร 'อุตสาหกรรมการบิน' เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 

หนึ่งเดียวในเอเชีย อธิการบดี มข. รับแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันขงจื่อประเทศจีน

ปีหน้าเริ่มสร้างรถไฟฟ้าขอนแก่น งงผลศึกษาไม่ตรงกับสนข. 

Sumrej.com ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มข. เปิดหลักสูตร SBA สนับสนุนและพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ในภาคอีสาน    

'ขอนแก่น'ต้นแบบสมาร์ทซิตี้ผุดIoT

เต็มเมืองเก็บบิ๊กดาต้าต่อยอด

ล้ำอีกแล้ว! ถังขยะอัจฉริยะ

อีกหนึ่งนวัตกรรม IoT ที่ใช้ในมข. 

 

 

อดีตรัฐมนตรีเสวนาที่ขอนแก่น ชี้ทรัพย์สินใต้ดินอีสานมีมูลค่า

ถึง 200ล้านล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายถึง100ปี

 

เที่ยวมหานครขอนแก่น ชม 'สวนศิลป์ถิ่นอีสาน' บนพื้นที่ 65 ไร่ ในหน้าหนาว

กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ บนถนนมิตรภาพ  ชนะเลิศวิจัยระดับประเทศ

 

เฟ้นผู้รับเหมารถรางขอนแก่น มีเอกชนผ่านการคัดเลือก2ราย

ข้อมูลสำนักการช่าง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 2 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
 3 บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน  
 4 บันทึกการตรวจแบบขุดดิน ถมดิน  
 5 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน  
 6 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง  
 7 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  
หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุม  
9 เอกสารแนะนำขออนุญาตก่อสร้าง

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เศรษฐกิจและการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000