เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

315666
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
651
3350
12832
315666

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ขอมีบัตรประชาชน
 2 คำขอตรวจหลักฐาน บัตรประชาชน  
 3 บันทึกการแจ้งย้าย  
 4 ใบรับแจ้งการตาย  
 5 แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ  
 6 ใบรับแจ้งการย้ายออก  
 7 แผ่นพับ  
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน  
9 หลักฐานการขอเลขบ้าน
10 แผ่นพับงานบัตร-ทะเบียน

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เศรษฐกิจและการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000