เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

146712
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
369
903
19393
146712

สถานที่ตั้ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา

4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

โครงสร้างหน่วยงานภายใน

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

วาระผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000