ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงนายกเทศมนตรี

ด้วย “ ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่สากล ” เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่   ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่งกิจกรรมในเทศกาลสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำการบริหารการปกครองท้องถิ่นด้วยรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่การันตีการทำงานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหลักประกัน ที่แสดงถึงความมั่นใจและเห็นความสำคัญในการกระจายอำนาจคืนกลับสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างจิตสำนึกของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกันในบริบทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจน แนวโน้มการพัฒนาเมืองยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

 

แนะนำเทศบาลนครขอนแก่น

 

แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-2-พ.ศ.2560-2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 17:39 น.
 แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

คำแถลงงบประมาณ ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น  เห็นชอบเพื่อการบริหารงานตามภารกิจที่ได้วางแผนไว้ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้   จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559     
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 08:50 น.
 

สัญญาสัมปทาน

สัญญาสัมปทาน
 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ2558

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครขอนแก่นฉบับนี้ ได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามกิจกรรมและโครงการในรูปแบบ “การประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น” ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรม ที่เทศบาลดำเนินการให้กับประชาชนในปี พ.ศ. 2558
 

ตารางการบินท่าอากาศยานขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:03 น.
 

แผนที่โครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตของประเทศไทย2020


คลิกดูภาพขนาดเต็ม
 

ข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
 
แบบสำรวจเกี่ยวกับความน่าสนใจของข้อมูล
 
แบบสำรวจเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
 
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนเข้าใจง่ายของข้อมูล
 
แบบสำรวจเกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
 

Bangchak Oil Price

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเดือนนี้8926
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด834479
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงทะเบียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.